Sömn

Sömn

Sömn är ett grundläggande behov för oss människor och vi tillbringar i genomsnitt en tredjedel av våra liv åt att sova. Sömnen har både skyddande och reparerande effekter på kroppen och gör att våra kroppar sparar energi och kan återhämtas. Även hos andra djur, ända till kräldjur och vissa fiskarter, är sömnen en livsviktig funktion. Djur som i flera dygn hindrats från att sova hamnar i ett tillstånd av utmattning och kan resultera i att djuret så småningom dör.

Vad är sömn?

Sömn definieras som en form av vila som är regelbundet återkommande och har ett spontant uppträdande tillstånd. Under sömnen är förmågan att reagera på yttre stimulans nedsatt och den sovande kan väckas till fullt medvetande.

Under vårat vakna- och sovande tillstånd utsöndras speciella hormoner i kroppen som gör att vi känner oss trötta på kvällen och pigga på morgonen. Om denna cykel störs och hormonerna inte utsöndras vid rätt tillfälle kan det resultera i att vi istället känner oss trötta och desorienterade vid stunder då vi normalt skulle känna oss pigga och vice versa. Dock har inte de mekanismer som ligger bakom vårt sömnbehov helt identifieras och vi kan därför heller inte exakt fastställa en individs sömnbehov.

Sömnstadier

Sömnen kan delas upp i fem stadier, vilka tillsammans utgör en sömncykel. En normal sömncykel varar i ungefär 90 minuter och vi passerar i genomsnitt fyra till sex sömncykler per natt.

Första stadiet

Det första sömnstadiet är en övergångsfas från vakenhet till sömn, vi sluter våra ögon och kroppen börjar slappna av. I detta stadium sker ingen återhämtning och våra kroppsfunktioner, andning, blodtryck, puls och så vidare är normala, vi är mycket lättväckta och kan höra ljud omkring oss.

Andra stadiet

Det andra sömnstadiet varar ungefär halva sömncykeln och utgörs av en så kallad bas-sömn. Vi upplever en sänkt muskelspänning, minskad hjärnaktivitet och en något minskad kroppstemperatur. Kroppen får även en viss återhämtning i detta stadium, dock inte maximalt och vi är heller inte lika lättväckta som i första stadiet.

Tredje stadiet

Detta stadium går kroppen in i en så kallad djupsömn och det är främst här som kroppen återhämtar sig. Kroppen slappnar av ytterligare och det är vanligt att vi börjar drömma och även snarka. Vi blir mycket svårväckta och kraftigare ljud behövs för att väcka oss.

Fjärde stadiet

Blodtryck, andningsfrekvens, hjärtfrekvens och kroppstemperatur sjunker ytterligare och djupsömnen fortsätter. Kroppen faller nu in i de djupaste medvetandenivåerna och hjärnan återhämtar sig som mest. Tillväxthormon utsöndras och ger en återuppbyggande och reparerande effekt. Vårt immunförsvar stärks, nya celler bildas, muskler och skelettet byggs upp. Vi är nu som mest svårväckta och väl väckta kan det ta upp mellan 5-15 minuter innan vi når fullt medvetande.

Femte stadiet, REM-sömn

Någon timme in i sömncykeln faller kroppen in i ett stadium som kallas REM-sömn (Rapid Eye Movement) och som pågår i ca 10-15 minuter och är som mest frekvent under morgontimmens sömncykel. I detta stadium är hjärnan som mest aktiv och intryck vi upplevt under dagen bearbetas och lagras i minnet. Hjärtfrekvens, andningsfrekvens, kroppstemperatur och blodtryck ökar samtidigt som musklerna är helt avslappnade och nya kopplingar mellan hjärncellerna skapas. Ögonen rör sig mycket under ögonlocken och vi kan uppleva väldigt färgstarka drömmar. REM-sömnen infaller nära vakenhet och det är därför vi ibland kan minnas vad vi drömt.

Längden och frekvensen av REM-sömnen varierar med åldern och anses ha en betydande roll för inlärning och precessminne. Barn har avsevärt större andel REM-sömn än vuxna och hos spädbarn kan REM-sömnen utgöra upp till 80 % av sömnen. Äldre personer har kortast REM-sömn och sover ofta inte mer än sex timmar per natt. Detta leder till en betydligt ytligare sömn och gör äldre personer mer lättväckta än yngre personer då de reagerar starkare på yttre störningar i form av till exempel ljud och temperaturförändringar.

Bild av David Castillo Dominici, freedigitalphotos.net