Insomnia

Vad är insomnia?

Insomnia

Insomnia är ett begrepp inom psykiatrin som definierar sömnlöshet och dess symtom. Insomnia klassas oftast inte som en sjukdom utan som ett symptom och hör till gruppen beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar. Insomnia är ett av de vanligaste sömnproblemen i världen och det beräknas att ungefär 30 % av alla vuxna lider av någon form av insomnia.

Insomnia brukar klassificeras i två grupper, kronisk insomnia och akut insomnia. Akut insomnia är kortvariga sömnproblem som varat i mindre än tre veckor och sömnproblem som varat i mer än tre veckor klassas som kronisk insomnia.

Symtom

En person som lider av insomnia har svårt att, eller kan inte somna och när den väl somnar sover personen i regel väldigt dåligt med täta uppvaknanden. Sömn är individuellt och skiljer sig från person till person. Det är därför svårt att sätta en generell gräns på vad som är tillräckligt med sömn, du vet bäst själv om du och din kropp känns eller inte känns utvilad efter en natt sömn.

Några vanliga symptom till insomnia kan inkludera:

 • Trötthet

 • Koncentrationssvårigheter

 • Irritation

 • Lång insomningstid, mer än 30 minuter

 • Humörsvängningar

 • Fler än tre uppvaknande under sömn

Orsaker

Akut isnomni

Kortvariga sömnproblem, eller akut insomnia, är väldigt vanligt och varar oftast i dagar eller veckor.

Några vanliga orsaker till akut insomnia inkluderar:

 • Stress t.ex. förändrad arbetssituation, prestationskrav eller mobbning

 • Svåra familjesituationer t.ex. skilsmässa, dödsfall eller sjukdom

 • Yttre påverkan t.ex. oljud, jet lag, ljus, temperatur eller byte från dags- till nattskift

 • Traumatiska händelser

 • Viss medicinering

 • Ökad alkoholkonsumtion

Kronisk insomnia

Långvariga sömnproblem eller kronisk insomnia varar i flera månader, ibland även längre. Kronisk insomnia klassificeras i primär insomnia och sekundär insomnia där sekundär är den vanligare formern av insomnia.

Sekundär insomnia innebär att en person har sömnproblem som ett resultat av någon underliggande sjukdom som t.ex. astma, depression, cancer eller någon form av missbruk.

Primär insomnia är sömnproblem som inte direkt går att härleda till någon annan sjukdom eller något underliggande problem.

Några vanliga orsaker till kronisk insomnia:

 • Depression och/eller ångest

 • Kronisk stress

 • Kronisk smärta

 • Tinnitus

Diagnostisering

Om du tror att du lider av insomnia skall du kontakta din vårdcentral. Vårdcentralen gör en initial utvärdering som omfattar oftast en fysisk undersökning och kan vid behov ta en så kallad anamnes där bland annat din medicinska historia sammanställs. Du kan även bli ombedd att börja föra en sömndagbok i några veckor för att kunna följa upp ditt sömnmönster och se hur sömnen och insomnian påverkar ditt humör under dagen. Även din eventuella partner kan bli intervjuad för att få en bättre inblick i kvantiteten och kvalitén på din sömn. Efter avslutad utvärdering kan du få en remiss till ett sömncentrum för vidare provtagning och utföra nattliga sömnundersökningar för att ta reda på om och i så fall vilken typ av insomnia du lider av .

Behandling

Akut insomnia behöver inte alltid någon behandling. Lätt sömnlöshet kan oftast enkelt förebyggas eller botas genom att träna bättre sömnvanor. Tycker du att din insomnia påverkar dig under dagen och du har svårt att utföra din normala sysselsättning bör du kontakta en vårdcentral och läkare. Undvik att använda receptfria sömntabletter då de kan ha oönskade bieffekter och förlorar sin effektivitet över tiden.

Att behandla kornisk insomnia innebär oftast att behandla ett underliggande problem eller sjukdom. Här kan en läkare ofta rekommendera olika beteendeterapeutiska tekniker och receptbelagda sömnmedel. En omstridd behandlingsform för långvarig insomnia kallas för NLP (Neurolingvistisk programmering) och är en form av självhypnos som syftar på att förändra de tankar som stör sömnen. En annan betydligt vanligare och ofta framgångsrik metod går ut på att kartlägga personens sömnmönster och se över rutiner kopplade till sömnen. Denna metod kallas KBT (Kognitiv Beteendeterapi) och kan även inkludera olika avslappningsövningar och andningstekniker.

Oavsett metod och behandling, tror du att du lider av insomnia är det bäst att rådfråga din vårdcentral.

Bild av David Castillo Dominici, freedigitalphotos.net